បទប្បញ្ញត្តិ Vape

ការហាមប្រាម vape 2022

Vape Ban 2023៖ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការនាំចូល ការលក់ និងប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកទូទាំងពិភពលោក

មិនថាអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្ម e-cig ឬគ្រាន់តែជាអ្នកចូលចិត្តជក់បារីនោះទេ ការដឹងអំពីបម្រាម vape ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយប្រទេសរបស់អ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានសារៈសំខាន់។ ជា​ពិសេស​ករណី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ...